Home » Book Publications

Book Publications

Click book cover or title to view PDF

Title: A Handbook for Transnational Samoan Matai (Chiefs)

Tusifaitau o Matai Fafo o Samoa

Editors:

Lupematasila Misatauveve Dr Melani Anae

Seugalupemaalii Ingrid Peterson

Chapter Editors:

Seulupe Dr Falaniko Tominiko

Muliagatele Vavao Fetui

Malepeai Ieti Lima

DOI: https://doi.org/10.26021/g38e-3732